Rafał Jakubowicz (ur. 1974) Absolwent Wydziału Wychowania Plastycznego oraz Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, a także Wydziału Neofilologii (specjalność: hebraistyka) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, gdzie prowadzi Pracownię Sztuki w Przestrzeni Społecznej. W latach 2016-2018 Pracownia Sztuki w Przestrzeni Społecznej UAP we współpracy z Katarzyną Czarnotą oraz Zofią Małkowicz, wspólnie z Instytutem Socjologii UAM oraz Pracownią Pytań Granicznych UAM,  prowadziła interdyscyplinarny warsztat/konserwatorium, pt. "Rola artysty w procesie gentryfikacji".

 

Agnieszka Kilian - absolwentka prawa oraz  podyplomowych studiów kuratorskich
na Uniwersytecie Jagiellońskim. W polu jej zainteresowań znajduje się interdyscyplinarność i praktyka kuratorska jako metoda łączenia różnych obszarów wiedzy. Rozwija także projekty poświęcone współpracy, a także warunkom produkcji artystycznej poza rynkiem sztuki. W roku 2017 została zakwalifikowana do programu Tate Intensive (Tate Modern, Londyn), poświeconego strukturom współpracy. Członkini oddolnie zarządzanego stowarzyszenia neue Gesellschaft für bildende Kunst, które powstało 
w Berlinie po maju 1968 roku.

Wybrane projekty i publikacje: „Controlled Image” (Mamuta Art and Media Center, Jerozolima 2010, wraz z Aleksandra Jach), „Rękawiczki Jeffa Koonsa” (Kronika, Bytom 2012) wraz z publikacją pod tym samym tytułem, „End of Time” (Kunsthaus Dresden 2015), „Spoczywanie” (Kraków/Lanckorona 2015) wraz z publikacją pod tym samym tytułem, „Tekst i Jego wykonanie” (Bunkier Sztuki, Kraków, 2016), „Dreams&Dramas” wraz z publikacją o tym samym tytule (nGbK, Berlin 2017), „We, the People” (Central Slovakian Gallery, Banska Bystrzyca 2018).   

 

Joanna Rajkowska (ur. 1968 w Bydgoszczy, mieszka i pracuje w Warszawie i Londynie). Jest autorką projektów publicznych, obiektów, filmów, instalacji oraz efemerycznych akcji i sytuacji realizowanych w przestrzeni miejskiej. Jej projekty to zarówno architektoniczne i geologiczne fantazje, sztuczne wykopaliska archeologiczne, jak i rzeźby podwodne, dymy kadzideł czy geody wypełnione kryształami. Te niezrealizowane funkcjonują często jako kolektywne utopie.

Większość projektów Rajkowskiej powstaje, żyje i starzeje się w przestrzeni publicznej, dlatego ich materia to nie tylko materia wszelkich bytów, organicznych i nieorganicznych, wchodzących w ich skład, ale również ich skomplikowane relacje.

Rajkowska studiowała malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego w latach 1988-1993, jednocześnie studiując historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1987-1992. Artystka otrzymała cenioną w Polsce nagrodę przyznawaną przez tygodnik „Polityka” - Paszport Polityki - w 2007 roku za "niezwykłe projekty realizowane w przestrzeni publicznej, za wyciąganie ręki w kierunku błąkającego się po mieście człowieka" oraz Nagrodę Wielką Fundacji Kultury Polskiej za całokształt twórczości.

 

 

Józef Robakowski - urodzony w 1939 w Poznaniu, artysta fotograf, autor filmów, obrazów, instalacji, teoretyk i pedagog. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu historię sztuki i muzealnictwo oraz na Wydziale Operatorskim PWSFTviT w Łodzi, gdzie w latach 1970-1981 był wykładowcą i kierownikiem Zakładu Fotografii i Reklamy Wizualnej. W 1995 roku powrócił do pracy na tej uczelni, gdzie obecnie prowadzi pracownie działań multimedialnych. Współzałożyciel grup artystycznych: OKO, STKF PĘTLA, ZERO-61, KRĄG oraz powołanego w 1970 roku w Łodzi zespołu Warsztatu Formy Filmowej i Telewizyjnej Grupy Twórczej Stacja „Ł” (1991-1992). Robakowski od lat sześćdziesiątych pozostaje też aktywnym animatorem życia kulturalnego, jako autor szeregu ważnych inicjatyw (m.in. Galerii Wymiany), organizator i kurator wystaw, pomysłodawca i redaktor wydawnictw (np. "Nieme kino", "Pst!"). 

 

 

 

Ewa Tatar - badaczka sztuki, kuratorka. Autorka i współaturoka wystaw i tekstów o sztuce, min. Imhibition w Muzeum Narodowym w Krakowie (2006), Destroy, She said w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2017) i Chłoporobotnik i boa grzechotnik w Galerii Arsenał w Białymstoku (2018), gdzie aktualnie pracuje.

Archiwum