Do 3 kwietnia (do godz. 23:59) trwa nabór projektów do wystawy w ramach Festiwalu Młode Wilki 24 !!!

Spośród nadesłanych projektów osoby kuratorskie i artystyczne : Zofia Nierodzińska, Stanisław Ruksza, Bartosz Zaskórski, Łukasz Jastrubczak i Anna Orlikowska, wybiorą 10 prac, które będą prezentowane w ramach wystawy zbiorowej w Centrum Sztuki Współczesnej TRAFO w Szczecinie, w dniach trwania Festiwalu Młode Wilki 16-19 maja 2024.

Osobom, których prace zostaną wybrane do wystawy, organizatorzy zapewniają nocleg na czas trwania festiwalu i wyżywienie oraz honorarium w wysokości 500zł.

Tegorocznej edycji Festiwalu Młode Wilki 24 przyświeca
„TEMAT RZEKA”. Zgłaszane projekty mogą, ale nie muszą odnosić się do tego pojęcia.

 

Żeby zgłosić projekt w ramach otwartego naboru :

Należy zapoznać się z regulaminem, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zgłaszaną pracę, w formie pliku cyfrowego, katalogu zdjęć, pliku audio, czy tekstu – opisu razem z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres : mlodewilki@akademiasztuki.eu.
Jeśli istnieje taka potrzeba można skorzystać z portali do wysyłania plików typu : https://wetransfer.com/
jednak maksymalnie całość nie może przekraczać 500mb.

Bardzo mile widziane jest udostępnianie pracy poprzez serwisy takie jak: vimeo czy youtube.
W tym wypadku należy link do pracy umieścić w odpowiednim polu w formularzu zgłoszeniowym.

REGULAMIN

ZGŁOSZENIE