GRAND PRIX MW19 (5000 zł) : Grażyna Monika Olszewska „Horror architektoniczny” (Akademia Sztuki w Szczecinie)