Festiwal „Młode Wilki 23”* organizowany jest od 2014 roku przez Akademię Sztuki w Szczecinie. Jest to jeden z najważniejszym w Polsce przeglądów młodej sztuki, który ma charakter konkursowy. Jury spośród zgłoszonych realizacji studentów i studentek wyższych uczelni artystycznych w kraju, wybiera kilkanaście projektów, które pokazywane są podczas Festiwalu w formie wystawy lub prezentacji i spośród nich wyłania laureata lub laureatkę konkursu.
Autorki i autorzy wyróżnionych projektów przyjeżdżają do Szczecina i uczestniczą w festiwalowych wydarzeniach. Dzięki temu Młode Wilki, poza częścią konkursową, są przede wszystkim miejscem spotkań najmłodszego pokolenia artystek i artystów, platformą wymiany wiedzy i doświadczeń między studentami i studentkami praktykującymi sztukę współczesną oraz zaproszonymi gośćmi. Festiwal jest platformą, w ramach której podejmowane są istotne współczesne problemy artystyczne i społeczno-polityczne, które poddawane są konstruktywnej refleksji i krytyce w ramach rzeczywistego spotkania różnych osób.

*nazwa Festiwalu nawiązuje do kultowego filmu z 1995 roku („Młode Wilki” reż. Jarosław Żamojda), którego akcja odbywa się w Szczecinie.

zespół kuratorski Festiwalu Młode Wilki:
Łukasz Jastrubczak
Anna Orlikowska
Organizator:
Akademia Sztuki w Szczecinie
Produkcja:
Karolina Nowakowska
Identyfikacja graficzna, projekt strony:
Post-Noviki
e-mail: mlodewilki@akademiasztuki.eu