„Młode Wilki” to festiwal sztuki skierowany do studentów wyższych szkół artystycznych oraz niestudiujących osób (których obowiązuje limit wieku – do 25 roku życia), zainteresowanych zagadnieniami sztuki współczesnej.

Nazwa Festiwalu nawiązuje do kultowego filmu z 1995 roku („Młode Wilki” reż. Jarosław Żamojda), którego akcja odbywa się w Szczecinie. Organizatorem festiwalu jest Akademia Sztuki w Szczecinie.

Najważniejsze elementy tego przedsięwzięcia to prezentacje realizacji studentów, wykłady dotyczące współczesnej praktyki artystycznej, koncerty oraz konkurs.

Do konkursu Festiwalu przyjmowane są wszelkie realizacje z pola sztuki współczesnej: filmy eksperymentalne, video-art, performance, realizacje sound-art, rzeźby, instalacje, koncepcje niezrealizowanych lub niemożliwych do realizacji projektów artystycznych.

Kilkanaście (od 15 do 20) wybranych projektów pokazywanych jest podczas Festiwalu w formie wystaw, projekcji lub prezentacji i spośród nich Jury wyłania  laureatów konkursu.

kuratorki Festiwalu Młode Wilki:
Łukasz Jastrubczak
Anna Orlikowska
Organizator:
Akademia Sztuki w Szczecinie
Produkcja:
Katarzyna Sokół
Identyfikacja graficzna, projekt strony:
Post-Noviki
e-mail: mlodewilki@akademiasztuki.eu