Joanna Synowiec

Joanna Synowiec – kuratorka, artystka pracująca w obszarach społecznym i postartystycznym. Przez wiele lat pracowała w Stowarzyszeniu Nomada, które wspiera
osoby uchodźcze. Tworzyła kolektywne miejsca kulturalne, takie jak Falanster we Wrocławiu. Obecnie pracuje w BWA Galerie Sztuki Współczesnej we Wrocławiu.
Z Dominiką Łabądź rozwija pracownię-wydawnictwo „Dzikie przyjemności”, gdzie wspólnie tworzą publikacje artystyczne i literackie. Współpracowała z galeriami BWA Wrocław, BWA Tarnów, MWW Wrocław. Jest współkuratorką takich wystaw, jak takich „Tajsa” (wraz z Katarzyną Roj) – odnosząca się do sytuacji Romów w Europie, „Część wspólna – archiwum społeczne” (z Dominiką Łabądź) – wystawa o niezależnych działaniach we Wrocławiu w ostatnich 20 latach. Stypendystka MKiDN (2015, 2020). Kuratorka wystawy zbiorowej „matka ziemia” prezentowanej w Galerii Dizajn BWA Wrocław w 2022 roku.

 

Agnieszka Tarasiuk

(ur. 1971) – kuratorka i muzealniczka poruszająca się na pograniczu sztuki i działalności społecznej. Absolwentka warszawskiej ASP (dyplom z wyróżnieniem 1996). Przez kilkanaście lat organizowała nieszablonowe przedsięwzięcia artystyczne na Podlasiu, tworząc eksperymentalną przestrzeń dla sztuki w miejscach tak odległych od centrów kultury jak popegeerowskie wsie. W latach 2008 – 2011 była dyrektorką Domu Pracy Twórczej w Wigrach, który za jej kadencji stał się ważnym miejscem na mapie kulturalnej Polski. W latach 2011–2021 była główną kuratorką Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni Oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie prowadziła program performatywany i wystawienniczy łączący tradycyjne muzealnictwo z praktykami wywiedzionymi
z pola współczesnych sztuk wizualnych i sztuki dźwięku. Od stycznia 2022 roku kieruje Działem Zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Jest członkinią rady programowej Galerii Arsenał w Białymstoku i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz Rady Zakupów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. W latach 2011-2021 była członkinią jury konkursu dla młodych artystów „Artystyczna podróż Hestii”. Kuratorka i projektantka wystaw, autorka tekstów o sztuce publikowanych w katalogach wystaw i wydawnictwach naukowych.

 

Marcin Polak

artysta i kurator poruszający się na styku działań artystycznych i społecznych. Inicjator działań z cyklu „Zawód Artysty”, mających wpłynąć na zmianę polityki kulturalnej. Założyciel i redaktor portalu „Miej Miejsce“. Współprowadzi latającą „Galerię Czynną“. Absolwent PWSFTViT w Łodzi. Stypendysta MKiDN. W 2016 został odznaczony honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej“. Mieszka i pracuje w Łodzi.