Pracownia Monitor – Nagroda Marszałka Województwa Zachodnipomorskiego

Pracownia Studencka Monitor – monitorujemy, reagujemy, działamy

Pracownia Studencka Monitor powstała w styczniu 2018 roku na Uniwersytecie z inicjatywy kilkunastu osób studiujących na kilku wydziałach i kierunkach na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Oddolna inicjatywa powstała z poczucia bezsilności wobec chaosu panującego na naszej uczelni oraz potrzeby podjęcia działania w kierunku wzmocnienia głosu studentek/ów oraz ich wsparcia, reagowania na nadużycia mające miejsce na UAP czy integracji. Głównym polem działania Pracowni jest redakcja facebookowej strony, na której publikujemy informacje i komentarze dotyczące bieżących spraw. Na co dzień również wspieramy i doradzamy student(k)om w kwestiach związanych z pisaniem odwołań i rozwiązywaniem problemów administracyjnych. Poza tym organizujemy spotkania, akcje i działania w duchu odzyskiwania przestrzeni. Były to m.in. piknik-pikieta „Jak zainstalować Monitor?”, impreza końcoworoczna „Wielkie Grillowanie UAP”, czy aktywne uczestnictwo w Ogólnopolskim Strajku Akademickim.. W tym roku działalność PSM będzie się skupiać przede wszystkim na organizacji Miesięcznic – cyklicznego latającego seminarium. Chcemy również kontynuować redakcję facebookowej strony, wydawać jednodniówki i inicjować dyskusje. W ramach prezentacji na festiwalu opowiemy o dotychczasowej działalności Monitora, sposobie organizacji, problemach związanych z działaniem w przestrzeni publicznej, jaką jest uniwersytet, rezultatach oraz planach. Osoba reprezentująca kolektyw opowie o ww. kwestiach posiłkując się slajdami oraz materiałem filmowym i odpowie na ewentualne pytania. Jako niesformalizowany kolektyw nie mamy możliwości pozyskiwania funduszy na działalność i traktujemy udział w konkursie jako rodzaj fundraisingu.