ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY OD 19 WRZEŚNIA (od godziny 0:01)
DO 19 PAŹDZIERNIKA (do godziny 23:59)

 

JAK ZGŁOSIĆ PRACĘ NA KONKURS?

 

 1. Przeczytaj REGULAMIN
 2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy
 3. Zgłaszaną pracę,
  w formie pliku cyfrowego, katalogu zdjęć, pliku audio, czy tekstu
  razem z formularzem zgłoszeniowym
  prześlij na adres : mlodewilki@akademiasztuki.eu.
  Jeśli istnieje taka potrzeba można skorzystać z portali do wysyłania plików typu :https://wetransfer.com/
  jednak maksymalnie całość nie może przekraczać 500mb.
  Bardzo mile widziane jest udostępnianie pracy poprzez serwisy
  takie jak vimeo czy youtube.
  W tym wypadku należy link do pracy umieścić w odpowiednim
  polu w formularzu zgłoszeniowym.

 

 

WYMAGANIA FORMALNE

2.1. Do udziału w Festiwalu zgłaszać można realizacje z zakresu: film artystyczny (sztuka video, instalacja video, film krótkometrażowy, film animowany), sztuka dźwięku (instalacja dźwiękowa, obiekt dźwiękowy, słuchowisko, kompozycja, nagranie, itp), obiekty artystyczne, instalacje, koncepcje utopijne (niemożliwe do realizacji) lub koncepcje, które dopiero zostaną zrealizowane, dokumentacje i projekty działań performatywnych. Nie przyjmujemy realizacji, których autorzy nie dysponują prawami do wykorzystanej ścieżki dźwiękowej lub obrazowej. Wyjątkiem jest wykorzystanie technik, w które wpisane jest korzystanie z materiału znalezionego, np. techniki kolażu czy samplingu.

2.2. Prace konkursowe mogą zgłaszać osoby lub zespoły osób dokonujące zgłoszenia jako jeden uczestnik (zbiorowy). W przypadku nominacji grupy artystycznej, zapewniamy przyjazd i nocleg dla jednej osoby – reprezentanta.

2.3. Prace zgłaszać mogą studenci STUDIÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH których nie dotyczy górna granica wiekowa, oraz osoby niestudiujące – które obejmuje ograniczenie wiekowe – ukończenie 25 roku życia.

Jedna osoba może zgłosić jedną pracę.