Hubert Wińczyk (UAP Poznań) – wyróżnienie

Do Insects dream of electronic people in reverse
Hubert Wińczyk, ur. 1985
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
Wydział komunikacji multimedialnej, I rok II stopnia
rok produkcji: 2013
medium: instalacja dźwiękowa
części składowe: nagranie audio, odtwarzacz + mały głośnik
ukryty w zakamarku
Nagranie wentylatora z zaplecza jednego z poznańskich klubów.
Brzmienie tego wentylatora bardzo przypomina odgłosy insektów.
Co ciekawe gdy odtworzy się ścieżkę wstecz, nie słychać różnicy
(jedynie niektóre uderzenia sztućców, szklanek i kilka zdań
wypowiedzianych przez obsługę zamykającą lokal zmienia swój
charakter). Docelowo nagranie ma być emitowane z jakiegoś
„zakamarka” (np. spod schodów, zza drzwi, itp.) Tytuł nawiązuje do
powieści Philipa K. Dicka, który w swojej twórczości poruszał takie
problemy jak: „co jest rzeczywiste, a co iluzją, scenografią?”,
„co jest ludzkie i co to znaczy być człowiekiem”.